Jednym z nadrzędnych celów działania ŚDS jest nauka samodzielności i zaradności życiowej. Największe możliwości realizacji tego celu stwarza uczestnictwo w pracowni życia codziennego. Niepełnosprawni, na co dzień wyręczani przez najbliższych w domowych czynnościach, rzadko majż okazję aby samodzielnie robić zakupy czy choćby sprzątać. Podczas zajęć w pracowni tej, w odpowiednim dla siebie tempie, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i zasad higieny, podopieczni planują, dokonują zakupów, uczą się obsługi zmechanizowanych urządzeń gospodarstwa domowego. Zajęcia te przyczyniają się do integracji grupy oraz przynoszą radość ze wspólnej pracy.

zycia1jpg [315x211]

"Człowieka trzeba mierzyć miarą serca" - JPII

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.