Zadania psychologa:

  • ocena funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego;
  • wsparcie psychiczne dla rodziców i opiekunów;
  • zaspokojenie potrzeb psychospołecznych;
  • wsparcie emocjonalne podopiecznych;
  • aktywizacja podopiecznych;
  • rozwijanie umiejętności poznawczych;
  • rozwijanie twórczego myslenia i wyobraźni.

"Człowieka trzeba mierzyć miarą serca" - JPII

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.